Zur Sprachwahl
Zur Metanavigation
Zur Sucheingabe
Zur den Bannertabs
Zur Hauptnavigation
Zum Inhalt
Header Mobile Header

  Ochrana data odpovědnost

  Upozornění k ochraně dat

  Získávání a zpracování dat

  Navštívíte-li naše webové stránky, budou Vaše přístupové údaje standardně zpracovány našimi servery, t.j. Vaše IP adresa, verze Vašeho prohlížeče a operační systém počítače, ze kterého došlo k připojení, webovou stránku, ze které k nám bylo odkazováno, webové stránky, které u nás navštívíte, jakož i datum a délku Vaší návštěvy a případná slovní spojení, která jste použili pro nalezení naší webové prezentace. Tato data jsou vyhodnocována pouze ke statistickým účelům a nejsou poskytována třetím stranám. Vyhodnocení probíhá výhradně anonymně.

  Osobní data jsou ukládána a zpracovávána pouze tehdy, když nám je z vlastní vůle sdělíte, např. v rámci soutěže nebo objednávky zasílání newsletterů. Když nám z vlastní vůle poskytnete k dispozici osobní údaje, jsou tyto využity, zpracovány nebo dále předávány pouze v rámci stanoveném zákonnými předpisy a Vámi učiněným souhlasem. Nad tento rámec předáváme Vaše data dále pouze tehdy, jsme-li k tomu nuceni zákonným, úředním nebo soudním opatřením.

  Dotaz na údaje/ mazání údajů/ odvolání údajů

  Máte právo kdykoli požadovat informace u Vašich u nás uložených údajích a Vámi udělených souhlasech se zpracováním osobních dat a údajů. Vámi učiněný souhlas můžete kdykoli s účinkem do budoucna odvolat nebo požadovat smazání Vašich údajů. Prosím zašlete v těchto případech e-mail nebo dopis našemu zmocněnci pro ochranu dat a údajů: pan Claus-Peter Voigt, E-Mail: c.voigt@leipziger-messe.de, adresa: Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig.

  Vyloučení odpovědnosti

  Na našich webových stránkách se nacházejí linky k dalším stránkám v síti internetu.

  Tímto výslovně prohlašujeme, že ke dni umísťování linku nebyl na cílové stránce znatelný žádný ilegální obsah. Na současnou nebo budoucí podobu, obsah nebo původ odkazovaných stránek nemáme žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancujeme od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, které byly po umístění linku změněny a obsahují nezákonný, chybný nebo neúplný obsah.

  Toto prohlášení platí pro všechny linky uvedené na našich stránkách a veškerý obsah těchto externích stránek, na které tyto linky odkazují.

  Leipziger Messe GmbH

  Print page
  To the top
  Kontakty| Ochrana data odpovědnost| Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig © Leipziger Messe 2016. All rights reserved.